Integritetspolicy

Din integritet och säkerhet är viktigt för oss. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att skydda och behandla dina personuppgifter. Denna sida beskriver hur vi Maträtt Åre AB (559086-9219) behandlar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår hemsida eller bor på vårt hotell. 

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Maträtt Åre AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Maträtt Åre AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Maträtt Åre AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Maträtt Åre AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Maträtt Åre AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Maträtt Åre AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Maträtt Åre AB via [email protected]. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Maträtt Åre AB, Kyrkogatan 16b, 852 31 Sundsvall, +46 0647 52 555, [email protected] Vi är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI BEHANDLAR DEM
Vi samlar in den information som du uppger till oss i samband med din bokning för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI LAGRAR OM DIG
Vi lagrar information som avser din identitet, kontaktuppgifter och betalningsinformation. Vi lagrar även information du uppger vid samband med bokning som meddelande, resesällskap eller speciella önskemål som har betydelse för ditt uppehåll hos oss. Vi lagrar information som förnamn, efternamn, företagsnamn, adress, land, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och cookies. Vi använder oss också av Google Analytics för att ta reda på vilka som besöker vår hemsida, hur den används, vad som är populärt på hemsida m.m. För att genomföra förbättringar i användarupplevelse och framtida marknadsföring. Här kan du läsa mer om hur Google använder informationen https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv-se&gl=uk

HUR LÄNGE VI LAGRAR PERSONUPPGIFTER
I enlighet med svensk lag och samband med GDPR sparar vi bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig. 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta. 

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION
Vi är ett begränsat antal personer som arbetar med den information som vi får av dig. Vi har också ett inbyggt säkerhetssystem som blockerar potentiella hot med realtidsuppdatering.

VILKA PROCEDURER VI HAR FÖR DATALÄCKOR
Vi arbetar hela tiden för att säkerställa våra system och eliminera risken för läckor. Skulle dock någonting hända kommer detta omedelbart att anmälas till Datainspektionen enligt GDPR.

DINA RÄTTIGHETER AV DOM LAGRADE PERSONUPPGIFTERNA
Du kan när som helst ta del av eller begära information som vi lagrar om dig. Du kan också begära att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter så länge detta inte inkluderar uppgifter som vi är skyldiga att behålla för juridiska, administrativa, eller säkerhetsändamål.

COOKIES
En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del kakor används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Som besökare ska du känna till vilka kakor vi använder och varför. Genom att aktivt trycka på knappen “Accept” godkänner du att vi placerar dessa kakor på din dator samt övriga villkor i denna policy. Du kan även besöka vår webbplats utan att kakor lagras på din dator genom att inaktivera kakor i din webbläsare innan du besöker vår webbplats. Att inaktivera kakor kan ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida. 

Hur du blockerar cookies:
Genom GDPR verktyget kan du avaktivera användandet av ej nödvändiga cookies som användarens personuppgifter via analys, annonser, annat inbäddat innehåll kallas som icke-nödvändiga cookies.

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor#w_blockera-kakor-fair-en-enskild-webbplats
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Edge: https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, http://www.pts.se

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
Åre Torg Hotell
Kabinbanevägen 22
837 52 Åre
+46 0647 52 555
[email protected]